14:08
Redaktoři České televize zbili Jiřího Balvína
vlastní zpráva
Neslavnou dohru mělo včerejší předávání cen Tý Tý v prostorách Kongresového centra v Praze. Čtyři redaktoři České televize osobně napadli bývalého ředitele České televize Jiřího Balvína, který dnes vyhledal lékařské ošetření a celý útok oznámil České policii. Celý útok začal nejprve verbálně, později osobním napadením Jiřího Balvína Markem Wollnerem , ke kterému se přidali redaktoři Patrik Kaizr, Robert Záruba a Filip Černý. Vyjádření ke gangsterským metodám redaktorů ČT se v této chvíli snažím získat od ředitele zpravodajství Janečka, prozatímního ředitele Klimeše a dalších osob odpovědných za veřejnoprávní televizi.

15:35
Vyjádření ředitele zpravodajství a publicistiky Jiřího Janečka:

Česká televize v této chvíli vydává o celém incidentu tiskovou zprávu a celá záležitost je v současné chvíli v šetření. Jasné stanovisko k celému případu zaujmu ve chvíli, kdy budu mít dostatek informací.
Vyjádření radního Milana Horálka:
Jsem v šoku, tuto zprávu se dovídám od vás a pokud skutečně došlo k fyzickému napadení bývalého ředitele Balvína redaktory České televize, svědčí to o nesmírném úpadku chování, ke kterému dochází v této veřejnoprávní instituci.Jsem otřesen a budu se snažit získat o tomto incidentu více informací.
Vyjádření radní Heleny Fibingerové:
O fyzickém napadení Jiřího Balvína jsem již informována a pokládám tento čin za neospraveditelný. Rada ČT je vystavena stále většímu tlaku, aby byl do konečného výběru vrácen prozatímní ředitel Klimeš. Redaktoři Wollner, Záruba, Kaizr, ať již měli jakékoliv tužby, nemohli udělat nic horšího pro to, aby je Rada ČT eventuelně vyslechla a došla k nějakému rozumnému kompromisu. Jejich chování je signálem, že v České televizi znovu začínají nabývat rozhodující vliv lidé, kteří nejsou ochotni respektovat pravidla demokracie, a již vůbec ne pravidla slušného chování nezbytná pro výkon funkce redaktora veřejnoprávní instituce.
15:50Tisková zpráva ČT
Bývalý generální ředitel ČT Jiří Balvín vyprovokoval incident
Na večírku, který se konal po udílení cen TýTý, proběhl v pozdních nočních hodinách politováníhodný incident. Bývalý ředitel ČT Jiří Balvín se podle vyjádření redaktorů ČT hrubým způsobem dotkl jejich profesní cti. Ti se nechali slovními a fyzickými útoky vyprovokovat k impulsívní reakci, takže došlo k drobné potyčce. Česká televize incidentu lituje a tento způsob reagování na urážky pokládá za nešťastný, nicméně je přesvědčena, že iniciátory incidentu nebyli redaktoři ČT.

"Jiří Balvín mě na toaletě osočil, že jsem při natáčení reportáží o nepojištěné cestovní kanceláři Václava Fischera nepostupoval poctivě - to jsem jednoznačně popřel a snažil se s ním normálně diskutovat," říká redaktor ČT Marek Wollner. "Pan Balvín však vyrukoval s dalším obviněním, že jsem v dotyčné kauze přijal úplatek. Řekl jsem mu, že pokud bude své tvrzení opakovat, přestanu diskutovat a budu svou čest bránit jako muž. To však pan Balvín ignoroval a urážku ještě několikrát zopakoval. Při postoji tváří v tvář jsem do něho strčil, a tím to pro mě skončilo." Další urážky reportérů ČT opakoval jeden z mužů z okolí Jiřího Balvína. "Dotklo se mě, z čeho Jiří Balvín obvinil mého kolegu a když se pak bývalý ředitel bavil se svými přáteli, šel jsem se ho zeptat, co tím myslel. Na moji otázku reagoval agresivně, strkal do mě a pak mě udeřil pěstí," uvádí redaktor ČT Filip Černý. Jiří Balvín následně vulgárně urážel další zaměstnance ČT, mimo jiné redaktora sportovní redakce ČT Roberta Zárubu. Celý politováníhodný incident krátce poté skončil.
Richard Klatovský
vedoucí PR & Promotion a tiskový mluvčí

Zeptala jsem se Jiřího Balvína: 16:50

Jana Dědečková: Pane Balvíne, nehodlám suplovat vyšetřovací orgány činné v trestním řízení, proto Vám nehodlám pokládat otázku na podrobnosti incidentu a na to, kdo incident začal. Zajímalo by mě však, zda-li jste již viděl tiskovou zprávu instituce, jíž jste doposud zaměstnancem, a jaké stanovisko z profesionálního hlediska zastáváte v souvislosti s touto tiskovou zprávou.

Jiří Balvín: Tisková zpráva je naprosto jednostranným neprofesionálním vyjádřením a v žádném případě nesplňuje kritéria tiskového prohlášení instituce.Je to prohlášení Marka Wollnera,které má právo učinit osobně, ale nemělo by být vydáváno za prohlášení instituce. Už vůbec ne se zavádějícím titulkem, který bez řádného vyšetření orgány k tomu určenými konstatuje mou vinu.

J. D: Jestliže tiskový útvar doplnil tiskovou zprávu jednostranným vylíčením událostí, měl někdo z ČT alespoň snahu vás kontaktovat a chtěli znát i vaši verzi incidentu?

J.B: Ne, do této chvíle (16:40) mě z České televize nikdo nekontaktoval.

Co si myslí poslankyně Kateřina Dostálová? 17:20
Předávání cen Tý Tý jsem bedlivě sledovala a neuniklo mi určité napětí v sále, které Česká televize mezi pracovníky Novy a ČT vyvolala svým předchozím zákazem prezentace tváří Novy na obrazovce ČT. Ta jemná narážka nakonec zazněla i příspěvku Vladimíra Čecha. Obávala jsem se proto možného konfliktu tohoto druhu. Že dojde k tak politováníhodné událostí mezi samotnými zaměstnanci ČT, to jsem opravdu nepředpokládala. Že však redaktoři ČT použijí jako přesvědčovací argumenty fyzické násilí, to mě po zkušenostech v televizní krizi až tolik nepřekvapuje. Vždy to byla otázka jejich militantních postojů a nízké míry profesionality. Za připomínku stojí, že lidé, kteří před dvěma lety stáli na druhé straně konfliktu ( např. Bobošíková, Makrlíková, atd.), dnes patří k uznávaným profesionálům, takže občané sami mohou posoudit oč před dvěma lety šlo, jak si představují dialog a svobodu slova.

Co si myslí radní Zdeněk Forman : 18:21
K incidentu se nemohu vyjádřit, neznám podrobnosti a verze redaktorů se liší. Tisková zpráva je jednostranným manipulatívním vyjádřením, které již předem ukazuje na viníka a v žádném případě zpráva instituce neměla obsahovat vyjádření redaktora Wollnera. Když už k této neprofesionalitě došlo, měla být doplněna i stanoviskem Jiřího Balvína. Já osobně se domnívám, že tisková zpráva měla obsahovat jen první část s konstatováním, že došlo k politováníhodnému incidentu, který je v současné době v šetření.

16. února 2003