Pravda o Karlu Des Fours - Walderode.

Dr. Petr Stehlík

Dne 14. 01. 2003 ve 14 hodin se konalo soudní přelíčení u Ústavního soudu v Brně ve věci stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze a rozhodnutí Okresního úřadu Liberec - pozemkového úřadu, kterou podala vdova po Karlu Des Fours - Walderodovi Johanne Kammerlander prostřednictvím JUDr. Felixe Nevřely.

Zajímavé je, že pracovníci Pozemkového úřadu Liberec vůbec nevěděli, že se soudní přelíčení koná, dokud jsem je na to neupozornil. Celé vedení Pozemkového úřadu odjelo do Prahy, kam bylo údajně povoláno a zůstal na pracovišti pan Hercig, který netušil, že vůbec nějaké soudní jednání se koná. Snažil se kontaktovat s vedoucími pracovníky Pozemkového úřadu, ale ti měli vybitý mobil. Nepodařilo se mu je zastihnout do 13 hodin. Teprve u soudu vyšlo najevo, že Pozemkový úřad se práva účasti vzdal. V důsledku toho nebyl nikdo, kdo by advokátu Nevřelovi odporoval.

Na dotaz u Ústavního soudu, může - li občan, který není účastníkem řízení, nabídnout jeho pracovníkům archivní materiály, buď pracovníci nevěděli, nebo nebyli k zastižení. Proto si dovolím nabídnout některá fakta prostřednictvím internetu k této cause. Příslušné dokumenty vlastním.

Kdo byl Karl Des Fours - Walderode a jeho rodina ?

Otec Karla Des Fours - Walderodeho Nicolaus Wladimir Theodor August Franz Maria hrabě Desfours – Walderode, (* 28.8.1877 Křetín, † 05.03.1941 Praha) se dvakkrát oženil. Z prvního manželství s Helene hraběnkou von Wydenbruck (* 29.05.1881 Meiselberg, rozvedeno obč. 27.06.1904, círk. 05.11.1920) měl syna Karla Friedricha Theodora (*04.05.1904 Wien, † 07.02.2000 Wien), z druhého s její setřenicí Gabriele hraběnkou von Wydenbruck (* 20.04.1886 Bratislava - † ?) dva syny Maximiliana Josefa Karla Nicolausa Septima Theodora Augusta Maria (* 06.09.1923 Praha, † 16.05.1945 Josefov) a Louise Wilhelma Nikolause Ladislava Septima Maria (* 27.06.1925 Praha, † 00.00.1943 Rusko).

Nevlastní matka Karla Gabriele hraběnka Des Fours - Walderode hned po okupaci Českoslevenska požádala si o říšskoněmeckou státní příslušnost, žádostí ze dne 01. 08. 1939, kde uvedla, že je již od dubna 1938 členkou nacistické strany Sudetedeutsche Partei (SdP). O říšskoněmeckou státní příslušnost požádali též její dva synové Maxmilian Josef a Louis.

Bratr Karla Maxmilian Josef se stal příslušníkem Hitlerjugend (HJ). Později se stal členem nacistické organizace NSV (NS - Volkswohlfahrt) (číslo členské legitimace 16.048.496) (šlo původně o organizaci zabývající se zdravotní a sociální politikou. Později se měla podíl na selekci osob a „zbavování se zbytečných jedlíků“, což znamená, že se tato organizace podílela na vyvražďění desetitisíců mentálně a fyzicky postižených osob a tzv. sociálně nepřízpůsobivých osob). Posléze se stal příslušníkem SS a zemřel v pevnosti Josefov 16. 05. 1945.

Druhý bratr Karla Louis se stal příslušníkem Hitlerjugend (HJ). Později se stal příslušníkem říšské pracovní služby - RAD (podílela se třeba na demolici a odstranění Lidic), kde byl od 19. 05. 1943 do 18. 08. 1943. Posléze se stal příslušníkem SS a padl v roce 1943 v Rusku.

Otec Karla Nicolaus Wladimir zažádal v roce 1939 o říškoněmecké státní občantví, které obdržel. Zemřel 05. 03. 1941 v Praze.

Karl hrabě Des Fours - Walderode se v roce 1930 přihlásil k německé národnosti. Byl od roku 1937 do roku 1939 konceptním úředníkem Svazu německých velkostatkářů v Praze. V té době také vstoupil do nacistické strany Sudetedeutsche Partei (SdP), jak vyplývá ze seznamu členů SdP z Prahy a okolí. Ministerstvu vnitra byly po válce předány členské legitimace, mezi nimiž je legitimace SdP na jméno Karl Des Fours - Walderode, narozen 1904, bytem Praha, Úvoz 3. V roce 1939 požádal o říškoněmeckou státní příslušnost. Od jara 1940 byl vedoucím právního oddělení Zbrojovky v Praze. Od 05. 09. 1941 byl příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety v Praze jako tlumočník francouzského, anglického a italského jazyka, později byl přeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako překladatel. (kartotéka spolupracovníků s Němci) V roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého velkostatku. Dne 05. 10. 1945 ve svém vylhaném životopise uvedl, že nikdy nebyl v Henleinově straně (což opakoval dvakrát). Vzhledem k tomu, že po II. světové válce nebyly uspořádány archívy nepřišlo se na jeho členství u Henleinovců a působnost u Abwehru. Proto mu byla v roce 1947 vráceno československé státní občanství na základě dekretu presidenta republiky č. 33/45., což bylo v rozporu s dekretem presidenta republiky č. 33/45, neboť to odporovalo oběžníku ze dne 24. 08. 1945 upraveném ve znění ze dne 13. 11. 1945 k tomuto dekretu. (Kdož se nikdy nestal členem SS, SA, SDP, NSDAP, NSKK nebo jiných složek nacistických, přestože k tomu byl nucen…). Po válce se stýkal s dalšími podobnými osobami jako on např. s Františkem Jindřichem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenic (1915 - 1978), členem české fašistické organizace Vlajka (č. legitimace 107.840) a zároveň členem Svatoplukovy gardy. Svou „českost“ korunoval svým sňatkem v Londýně se Sylvií Marií Anicou Galliovou (nar. 02. 06. 1921), za války říšskoněmeckou státní příslušnicí, aktivní nacistkou a vedoucí Hitlerjugend., trvalým pobytem v Moravském Písku č. 1. Její matka Dr. Irena Galliová byla za války říšskoněmeckou státní příslušnicí, členkou různých nacistických organizací, udržovala styky s nacisty, gestapem a německou kriminální policií, byla přísedící nacistických lidových soudů, při nichž byli příslušníci českého národa odsuzováni na smrt, vyhrožovala českým lidem gestapem, udávala je nacistům, jež také podporovala hospodářsky. Svatby své dcery v Londýně v roce 1949 se nemohla zúčastnit, neboť české soudy její činnost ocenily 5 lety těžkého žaláře a propadnutí veškerého jmění. JUDr. Karl hrabě Des Fours - Walderode tudíž musel vědět, koho si bere. Z tohoto manželství pocházel jediný syn Karl Alfred (* 31. 03. 1949 v Londýně).

Z uvedeného je patrné, že JUDr. Karl hrabě Des Fours - Walderode byl nacistou a zůstal jím.

Ústavní soud už celkem třikrát rozhodl causu ve prospěch Karla Des Fours - Walderodeho. Jeho verdikty znamenají pomalou erozi dekretů presidenta republiky, místo aby se zabýval podstatou věci - vydání československého státního občanství v roce 1947 na základě vylhaných údajů a profašistické činnosti rodiny. Jelikož jsem zpracoval veškeré podklady pro obdobnou causu Salm - Reifferscheidt - Raitz, mohu sdělit, že zemřelý ústavní soudce Judr Paul chtěl rozhodovat ve prospěch této rodiny, aniž by měl ve spise nějaký archivní dokument, jak odhalila kriminální policie. Jakými archivními dokumenty se může pochlubit pan soudce JUDr Klokočka ?

Proto mě zaráží činnost právního zástupce JUDr Felixe Nevřely , který zastupuje Karla Des Fours - Walderodeho a dědičku. Tento advokát figuruje v tzv. Cibulkových seznamech jako šestinásobný agent StB. Skutečnost si budeme moci ověřit na oficiálních stránkách internetu Ministerstva vnitra, které budou zveřejněny 20. ledna tohoto roku. Tento pán se těší exkluzivními právy na pronájem zámku v Lánech pro své obchodní partnery. S oblibou tvrdí, že jeho dědeček zahynul v Buchenwaldu, a přitom sám obhajuje lidi, jejichž blízcí takové jako byl dědeček JUDr. Felixe Nevřely do Buchenwaldu posílali.

Komisi OSN pro lidská práva bych chtěl vzkázat, že obhajoba rodin s nacistickou minulostí je výsměchem obětem II. světové války a hrdinům, kteří bojovali za svobodu. Domnívám se, že by měl být zveřejněn jmenný seznam členů této komise a jejich rodinný profil vzhledem k II. světové válce.

© Dr. Petr Stehlík

16. ledna 2003