Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize Jiřímu Balvínovi

Vážený pane řediteli,
několikrát jsme se na Vás zcela bezvýsledně obraceli s žádostí o otevřenou diskusi, která by vedla k řešení prohlubující se krize v České televizi. Hrubě jste nás odbyl s odůvodněním, že problémy neexistují. Věcná a profesní stanoviska zaměstnanců jste označil za “blábol”. Problémem pro Vás nebyly odchody zkušených profesionálů, nereálně sestavený rozpočet, špatná komunikace uvnitř České televize, nesouhlas kompetentních pracovníků s nedostatečně zdůvodněnými programovými rozhodnutími. Vaše snaha krýt auditem a vnitropodnikovými kontrolami prokázané hospodářské a manažerské chyby v TS Brno je výsměchem všem poctivým zaměstnancům ČT. Pokus udržet na postu ředitele TS Brno Zdeňka Drahoše, Radou ČT jednomyslně odmítnutého, je nedůstojným obcházením zákona o ČT. Za problém zřejmě nepovažujete skryté odposlouchávání zaměstnanců, ani pokutu za pozdní proplacení faktury za přenosový vůz. Vzhledem k tomu, že jste kritické problémy ČT ignoroval a neřešil je v době, kdy jste byl prozatímním ředitelem i později jako generální ředitel ČT, upozorňovali jsme na ně veřejnost i Radu ČT (např. Prohlášení FITES a KPP k situaci v ČT z 12. 9. 2002).

Nejvyšší profesionální měřítka v televizi veřejné služby očekáváme od vedení České televize. V současné velmi špatné hospodářské situaci ČT jsou Vaše tzv. zlaté padáky zcela proti dobrým mravům. Možná si všichni manažeři neuvědomili, že podpisy pod smlouvou jsou vrcholně nemorální. Doufáme, že všichni jednostranně vypoví tyto dodatky.


Když byla tato země postižena katastrofálními povodněmi, nepřerušil jste dovolenou a nestál po boku svých podřízených, kteří neselhali a 24 hodin denně sloužili veřejnosti. Nyní se na nás obracíte otevřeným dopisem. Argumenty, které uvádíte na svou obhajobu, nepokládáme za přesné ani za pravdivé. Naše osobní zkušenost s Vaší prací plně odpovídá hodnocení Rady ČT.

V Praze 18. listopadu 2002

Za Radu Komory programových pracovníků:

Michael Otřísal, předseda, v.r.
Čestmír Franěk, v.r.
Markéta Luhanová, v.r.
Jana Lorencová, v.r.
Alena Müllerová, v.r.
Jan Štern, v. r.
Kristina Taberyová, v.r.
Jiří Vondráček, v.r.

Za Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze:

Antonín Dekoj, předseda, v.r.
Karel Dub, místopředseda, v.r.
Adam Komers, v.r.
Jiří Černý, v.r.
Michal Zubr, v.r.


Za ZV OO TS Ostrava:
Pavel Pernička, předseda, v.r.
Jaromír Král, v.r.
Eva Peterková v.r.
Tomáš Korcian v.r.

Otevřený dopis Radě České televize

Vážení členové Rady České televize,

jako představitelé Nezávislé organizace a tedy zástupci zaměstnanců ČT Vás chceme ujistit, že se nenecháme vtáhnout do sporů mezi Radou ČT a generálním ředitelem ČT. Přípané odvolání generální ho ředitele nemůže situaci v ČT nijak destabilizovat. Do věcí, které jsou výhradně v kompetenci Rady České televize, nehodláme zasahovat, protože se nedomníváme, že by nezávislost naší veřejnoprávní instituce byla případným odvoláním pana Jiřího Balvína z funkce generálního ředitele jakkoli ohrožena.

Jsme i nadále připraveni pracovat stejně, jako tomu bylo například při katastrofálních povodních v srpnu 2002, kdy se nepřítomnost generálního ředitele Jiřího Balvína na vysílání ČT nijak negativně neprojevila, ba právě naopak. Zpravodajství o Summitu NATO v Praze bude stejně progesionálně zvládnuto, ať už Českou televizi bude řídit kdokoli.

V Praze 18.listopadu 2002

Za Výkonný výbor NOO ČT v Praze:
Antonín Dekoj v.r.
Karel Dub v.r.
Adam Komers v.r.
Jiří Černý v.r.
Michal Zubr v.r.

19. listopadu 2002