Referendum o vstupu do EU nebude legitimní bez rovných šancí na informace

Vilém Barák

Vláda i poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, podle kterého by mohli občané již v příštím roce hlasovat v referendu o vstupu Česka do Evropské unie. V případě schválení poslaneckou sněmovnou občané získají nový institut jak ovlivnit politické rozhodnutí, ale …... Vláda hodlá v roce 2003 vydat celkem 200 mil. korun na propagaci vstupu do unie. Mimochodem, budou to prostředky vynucené také od daňových poplatníků odmítajících integraci do EU. Povodně nepovodně, peníze se jistě někde najdou. Minimálně 40 mil. korun již bylo na tyto účely utraceno v minulosti, a to za billboardy, televizní a rozhlasové spoty, internetové stránky a provoz bezplatné informační linky o EU. Pokud šíření argumentů proti vstupu Česka do Evropské unie nebude dotováno taktéž sumou 200 miliónů korun, nebo alespoň nedojde k zastavení státní propagandy, může být na hlasovacích lístcích vytištěno pouze „ANO“, nebo lidové hlasování nepořádejme vůbec.

Občané si vytváří názor na EU skoro výhradně na základě vládou organizované europropagandy (eu–předpona mající význam řeckého příslovce eu = libě, blaze), která si sama stanovila jako jednu ze svých hlavních priorit přijetí Česka do EU, což jí ale znemožňuje být neutrální a připustit kromě stavu libosti a blaženosti i rizika spojená se členstvím v unii. Každé vystoupení jejího člena je vystoupením zastánce vstupu do EU.

Česká televize, veřejnoprávní medium placené i odpůrci integrace blokádou informací znemožňuje svobodné vytváření názorů. Zřejmě se plně ztotožnila se státní doktrínou připojení k EU a cíleně vytváří v divácích mylný dojem, že:

  1. neexistují žádná rizika vstupu do EU, když pomineme podružnosti jako olomoucké syrečky, slivovice, přejmenování rumu apod. (Za naplnění veřejnoprávního statutu ČT nepovažuji monolog člena vlády, který sám zmiňuje výše uvedené drobnosti).
  2. proti státní mašinérii živené státním rozpočtem, resp. daňovými poplatníky nestojí nikdo, kdo by skutečně odmítal vstup do EU. (Za naplnění veřejnoprávního statutu ČT nepovažuji vystoupení člena politické strany, která zastává názor, že:“…. do EU musíme, ale máme tyto výhrady….“).

Dne 7.10.2002 zahájila činnost Euroskeptická iniciativa (www.euroskeptik.cz) disponují pouze soukromými finančními prostředky svých zakladatelů. V mediích se ale opakuje stále stejná písnička, že žádná významná politická síla nechystá kampaň proti EU. Je to začarovaný kruh. Když euroskepticismus z finančních nebo státně-strategických důvodů nedostává prostor ve sdělovacích prostředcích, nemůže se stát významnou politickou silou a naopak, pokud není významnou politickou silou, většině novinářů zřejmě připadá zbytečné o něm informovat. ESA opravdu není správně vypadající "významná politická síla.". Nepodporují ji lobbysté, Hrad ani státní rozpočet, nemá sekretariáty, poradce, služební auta, nepořádá tiskové konference s bohatým pohoštěním atd., jak to za peníze daňových poplatníků dělají jiné „významné politické síly“. Spíše se jedná o test plurality názorů v Česku a i ti, co jsou pro integraci do EU, by se měli zamyslet nad tím, v jestli nežijí v řízené demokracii.

Již v létě bylo ministerstvo zahraničí požádáno o 140 mil. Kč na propagaci názorů proti EU, samozřejmě při zachování obvyklých kontrolních mechanismů a možnosti rozdělit dotace dalším iniciativám. Jestli někomu přišla na mysl troufalost takového požadavku, nemyslím si, že státní správa kde působí(li) Svoboda (bývalý ministr financí), Bašta, Šling, Šlouf, Srba, Lachnit, Kavan, Špidla (nález NKÚ na jím řízeném MPSV ČR) nebo Němec je hodnověrnější než ostatní občané. Stejně tak se nedomnívám, že se jedná o principiálně nesmyslnou myšlenku. Ve Švédsku, aby to bylo spravedlivé, dostali oba tábory, PRO i PROTI stejně peněz na propagaci svých názorů ve vztahu k EU. V první fázi bylo vyčleněno 20 milionů EUR, kdy polovinu použila vláda a polovina pro neziskové organizace. Jejich určení bylo na neutrální informace. Později byl tento rozpočet rozšířen o 7 milionů EUR, kdy polovinu z této částky dostali zastánci EU, druhou potivníci EU. Nestátním organizacím peníze rozdělovala zvláštní instituce, nezávislé těleso tvořené pěti důvěryhodnými lidmi, pod vedením bývalého člena vlády.

České ministerstvo zahraničí však zastává úplně jiný názor. Prý vzhledem k tomu, že ve volbách zvítězily politické strany, které podporují vstup do EU, dostala vláda demokratickým (většinovým) způsobem mandát k provádění proevropské politiky, tedy rozhazování peněz všech daňových poplatníků na reklamu ve prospěch EU. Minulý týden bylo ministerstvo zahraničí požádáno také o umístění aktivního odkazu z jejich internetové stránky na www.euroskeptik.cz. Když tam může být propagandistický www.euroskop.cz, měla by tam být i stránka euroskeptiků. Odmítnutí bylo zdůvodněno v podstatě stejnými argumenty jako v případě peněz. Připomeňme si, že současnou vládu ve volbách podpořilo pouze 25,6 % z 8.264.484 všech zapsaných voličů, což, jak každý uzná, má daleko do většiny. Když se vláda domnívá, že dostala mandát k proevropské politice, proč se připravuje referendum o vstupu do EU? Nebo se má jednat o formální potvrzení již neměnného faktu na způsob manifestační volby kandidátů Národní fronty?

Ministerstvo zahraničí prostě používá vzájemně vylučující se argumenty. Buď má (jako že nemá) mandát k proevropské politice, pak nemusí být referendum, nebo se připravuje referendum, protože vláda nemá mandát ke vstupu do EU. Potom nemá ani mandát vést europropagandu.

Úřad vlády se k žádosti o přidělení 40 mil. Kč postavil pěkně zpříma a v podstatě vyloučil možnost, že by stát mohl poskytovat nevyvážené informace.

Z dosavadních vyjádření s vládními úřady, je možné vypozorovat, s jakou strategií se státní správa pokusí vypořádat s požadavkem rovných šancí v kampani před referendem o vstupu do EU.

  1. Základní premisou bude zdánlivá neutralita argumentů, tzn. vláda, resp. státní správa vystupuje jako poskytovatel neutrálních informací, z kterých má občan možnost vytvořit si vlastní názor. Nesmyslnost tohoto argumentu byla již rozebrána.
  2. Určité nestátní organizace dostanou ze státních prostředků malé peněžní částky (50 000 až 100 000 Kč), naprosto nesouměřitelné s prostředky (oficiálně 200 mil. Kč a další podpora může být poskytnuta nepřímo, doprava, spoje, granty EU….), s kterými disponuje vláda. Vlk se nažere a …..
  3. Prostředky budou přiděleny občanským aktivitám nakloněným vládě, které budou poskytovat jakoby neutrální informace. Nedá se vyloučit ani vznik „loutkové opozice“, která se zaměří na podružnosti integrace do EU nebo bude používat nepravdivé informace a oficiální vládní kampaní bude převálcována nebo postavena do role „klaunů“.
  4. I v případě, že parlament rozhodne o přidělení prostředků, zřejmě dojde k administrativní obstrukci. Myslím, že neexistuje občanská iniciativa, která by nebyla financovaná nějakým způsobem od státu (tudíž mu nakloněná) a zároveň měla strukturu schopnou vypracovat projekty a doložit ho desítkami zlomyslně požadovaných papírů. Samozřejmě, pod vznešeným cílem ochrany státních financí, budou úřady chtít schvalovat využití peněz (jako by euroskeptikové schvalovali ministerské výdaje na kampaň).

Body 2, 3, 4 budou zároveň sloužit před zahraničím jako výkladní skříň demokracie.

Mediální masáž ve prospěch EU organizovaná vládou, omezuje demokracii a vede k domněnce, že se státní byrokracie rozhodla zmanipulovat veřejné mínění v zájmu svého splynutí s bruselskými soukmenovci. Kdyby se v obdobných podmínkách jednostranného zvýhodňování vládního „názoru“ odehrávaly někde v Africe parlamentní volby, nebylo by to nic mimořádného. Ale zde v Česku, na prahu demokratické Evropské unie?

Vilém Barák

5. listopadu 2002